Ogromny rozwój branży technologicznej przyczynia się do tego, że na rynku brakuje specjalistów – inżynierów, a także wyspecjalizowanych managerów. Mimo tej palącej potrzeby istnieje duża dysproporcja w zatrudnieniu w zawodach technicznych mężczyzn i kobiet, a zwłaszcza dotyczy to stanowisk kierowniczych i wyższego szczebla. Widoczny jest także kontrast  w zarobkach i awansach na równoważnych stanowiskach- kobiety zarabiają mniej, pracując na tym samym stanowisku i są rzadziej awansowane.

Na kierunkach inżynierskich, informatycznych oraz technologicznych studiuje zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, choć sytuacja powoli się zmienia.
Raport „Kobiety i IT” przygotowany przez Fundację Carrots pokazuje, że na 10 mężczyzn zatrudnionych w branży IT przypada 3,4 kobiet. Z kolei raport „Kobiety w technologiach – obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym z 2016 r. przez Instytut Innowacyjna Gospodarka przedstawia, że na najwyższych stanowiskach zarządczych w firmach polskiego sektora teleinformatycznego zaledwie 10% wszystkich menedżerów najwyższego szczebla to kobiety. Funkcję Prezesa Zarządu w tym sektorze sprawuje tylko 5% kobiet.

Jest to sytuacja o tyle niekorzystna, że, abstrahując od kwestii etycznych,  coraz częściej spotyka się opinie, że zespoły mieszane złożone zarówno z kobiet, jak i mężczyzn są bardziej efektywne i innowacyjne. Przyczyniają się do tego m.in. “miękkie” kompetencje kobiet połączone z wysokimi kwalifikacjami  technicznymi.

Jeśli chodzi o branżę IT, to, choć nadal zdominowana jest ona przez mężczyzn, od kilku lat zauważalny rosnący udział liczby kobiet zarówno w zatrudnieniu, zwłaszcza w dużych firmach, jak i na uczelniach technicznych.

Wiele firm wiodących na rynku nowych technologii i komunikacji, w celu zapobiegnięcia przyszłym negatywnym skutkom niedoboru wykwalifikowanej kadry, podejmuje działania wspierające rozwój zawodowy kobiet.

Melanie Lawn, Senior Director of Customer Success and Global Support EMEA for Deltek, uważa, że „(…) wiele kobiet postrzega technologię jako raczej korporacyjną i sztywną(…). Dlatego potrzebna jest większa komunikacja ze strony pracodawców w branży, aby podkreślić elastyczność, kreatywność i różnorodność dostępnych ról, które ostatecznie pomogą przełamać z góry przyjęte wzorce (…). Ta branża jest jedną z najbardziej elastycznych (…)” Więcej o Melanii i jej karierze można przeczytać tu: https://www.deltek.com/en-gb/learn/blogs/uk-blog/2018/08/women-in-tech

Ważne, aby pozytywne zmiany, niwelujące postrzeganie pewnej grupy zawodów jako typowo męskie lub typowo kobiece odbywały się już na etapie edukacji. Ważne jest także zidentyfikowanie barier, wynikających nie tylko ze stereotypowego myślenia, ale także kwestii społecznych, socjalnych, przykładowo zakładanie żłobków i przedszkoli w miejscach pracy, rozwój choć częściowej pracy zdalnej oraz elastyczny czas pracy.

Oto pozytywne przykłady innowacyjnych pracodawców:
Dostawca rozwiązań wirtualnej sieci łączącej miejsca pracy ABAX wspiera rozwój kobiet: 40% pracowników ABAX jest płci żeńskiej, a oferowany przez firmę The Girl Power Initiative to roczny program, który zapewnia uczestniczkom możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Polityka nastawiona na wsparcie kobiet i harmonijną współpracę osób bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie, czy pochodzenie jest realizowana w PKP Energetyka. Firma, przed podjęciem działań w zakresie promocji kobiet, przeprowadziła wśród pracownic ankietę, wg której 79 proc. kobiet biorących w badaniu zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy, bez względu na płeć, mają w firmie takie same możliwości rozwoju kompetencji. Firma obsadziła także wiele kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz to kobiecie powierzyła zarządzanie największą częścią biznesu spółki, jaką jest obszar dystrybucji.

“Rolą liderów w organizacjach jest dziś wspieranie kobiet i różnorodności (…) Przedsiębiorstwa charakteryzujące się większą różnorodnością osiągają lepsze wyniki finansowe. Według raportu firmy McKinsey, analizy przeprowadzone wśród 2360 globalnych firm z wielu sektorów rynku pokazują, że organizacje, gdzie w zarządzie zasiadają kobiety osiągają lepsze wyniki niż firmy z kierownictwem zdominowanym przez mężczyzn.(…) Dlatego wzbudzanie zainteresowania dziewcząt przedmiotami ścisłymi i wspieranie ich edukacji oraz kariery w tym kierunku może mieć bardzo korzystny wpływ na branżę i całą gospodarkę”– mówi Mark Loughran, dyrektor generalny w polskim oddziale Microsoft.

Kobiety mogą i powinny rozwijać się w zawodach technologicznych bez żadnych barier i ograniczeń. Rolą liderów w organizacjach jest wspierać ich rozwój- już na etapie edukacji, a potem wspierając karierę zawodową – odrzucając utarte schematy myślowe i ogólnie przyjęte negatywne stereotypy.